Cao Hồng Sâm 6 năm tuổi và Nhụy Hoa Nghệ Tây Hansusam Red Ginseng Saffron

1,150,000